Milyen idős a gyermeked?
[ 1 hetes - 18 éves ]
2010-02-21
1 komment

A jelnyelv

A siket és a néma gyermekek számára nagyon fontos, hogy betegségük minél kevesebb problémát okozzon. Pótolniuk kell valamilyen módon az érzékszerveik gyengeségét. A jelnyelv főként értük alakult ki, és elsajátítását rögtön el kell kezdeni, amint a hiányosságukra fény derül. Ez a kommunikációs lehetőség segít a hatékonyabb információcserében.

Ha egy siket gyerek halló családba születik, és nem találkozik a jelnyelvvel, akkor kialakul egy sajátos jelrendszer, amivel a gyerek kommunikálni tud a család többi tagjával. Ha viszont jelnyelvet használó családba érkezik a kicsi, akkor ez lesz az egész családban a fő kommunikációs eszköz.

Gyakori, hogy a siketség némasággal is társul. Ha a hangok meghallása mellett a hangok kiadása is meg van vonva a kicsitől, akkor még komplexebb fejlesztési tervet kell alkalmazni. Némaságról akkor beszélünk, ha valaki beszédre tartósan képtelen. Nem csak azok taroznak bele, akik egyáltalán nem képesek hangokat kiadni, hanem azok is, akik csak egy-egy értelmes szót tudnak kimondani, esetleg mások szavát ismétlik meg. A siketnéma gyerekeknek elengedhetetlen a jelbeszéd elsajátítása, ez az elsődleges nyelv, amit használnak. A siket gyermek képes megtanulni beszélni, és emiatt a jelelés másodlagos kommunikációs forma maradhat.

Tudni kell, hogy a jelnyelv nem nemzetközi, minden országban más és más jelentés tartozik a kézjelekhez. Vannak ugyan nemzetközileg elismert jelek köztük, de maga a jelrendszer országonként változó. Az adott nyelv nyelvtani sajátosságait veszi alapul, megvan a saját szabályzatrendszere, ami alapján alkalmazható. Beletartoznak a jelnyelvbe a kézjelek, a mimika (arckifejezések) és kapcsolódik a szájmozgás is a könnyebb megértés kedvéért, ami hang kiadásával nem jár. Ugyanolyan kommunikációs eszköz, mint a mindennapi hangzó nyelvünk, tehát egy önálló nyelvről van szó. Hazánkban 2009-ben fogadták el a jelnyelv önállóságát.

A jelelésnek is megvannak a szabályai, amiknek a betartása, a tökéletes megértéshez szükséges. Ilyen szabályok:

  • törekedni kell a jel pontos kivitelezésére
  • fontos a gesztikuláció, mimika és testtartás
  • az artikulálásnál figyelni kell az érthető beszédtempóra
  • mindig a jelölést kísérő beszédről legyen szó
  • ne artikuláljunk túl, mert az is hátráltatja a másik felet

Sokan úgy vélik, a sérült gyerek nem lesz képes egy integrált csoportban megfelelőképpen haladni, mert kommunikációja lassabb. Ez a kommunikációs forma semmivel sem lassabb, mint a beszéd. A kézmozdulatok valóban lassabbak lehetnek, de a száj mozgása, az artikuláció majdnem azonos sebességű a hangzó beszédével, megesik, hogy gyorsabb is. Tehát nem jelenti azt, hogy a jelnyelvet használó gyerek lassabban kommunikálna, mint társai.

Nem csupán a jelelés áll rendelkezésükre a gyermekeknek, amivel kifejezhetik gondolataikat, érzelmeiket. Az írás éppoly fontos náluk, mint halló társaiknál. Hangadásra nagyon kevesen képtelenek, ezt is meg kell tanítani nekik, még ha összefüggő mondatok alkotására nem is képesek. A testbeszéd, az arcjáték, a kézjelek és a mutogatás lesz az elsődleges módja, hogy megértsék, mit szeretnének mások közölni velük.

Felvetődik a kérdés, hogy a szülő milyen oktatást válasszon gyermekének? Manapság a kétnyelvű oktatás egyre jobban előtérbe kerül. Kétnyelvűnek azt a személyt hívjuk, aki a mindennapjaiban két vagy több nyelvet használ szóban vagy írásban, illetve jelelt formában. Mivel a jelnyelv maga is önálló nyelv, így az is kétnyelvűnek számít, aki beszélt nyelvet használ, emellett pedig jelel is. Az elmúlt évtized kutatásai azt bizonyítják, hogy a jelnyelvi-hangzó nyelvi kétnyelvű oktatási programok biztosítják leghatékonyabban a siket gyerekek nyelvi, értelmi és érzelmi fejlődését, bár az oralista módszer is megfelel a siketek elvárásainak. A cél a siket gyermek könnyebb beilleszkedése a hallók világába, de azt is figyelembe kell venni, hogy ez a módszer nem minden gyermeknek és szülőnek hoz sikert.

A jelnyelv egy sokáig el nem ismert nyelv volt. Mára viszont egyenrangú félként van jelen a nyelvek világában, és segíti a társadalomba beilleszkedni a siket, a néma, illetve a siket-néma gyerekeket, felnőtteket. Emellett megnőtt az igény arra, hogy egészséges emberek is elsajátítsák a jelelés tudományát, ami jól mutatja, hogy mennyire hódít a nyelvek világában a hang nélküli nyelv.

Képek forrása: flickr.com

Hallássérülés 1»

Hallássérülés 2»

Hozzászólások
1db hozzászólás
cache