Milyen idős a gyermeked?
[ Terhesség kezdete - 3 éves ]
2009-07-20
10 komment

Gyed avagy Gyermekgondozási díj


Bármelyik, biztosítással rendelkező szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt.
Az anya, ha a TB jogviszonya a terhesség ideje alatt szűnt meg, de a megelőző két évben legalább 180 napon át biztosított volt.
A 180 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

További feltétel, hogy a gyermeket saját háztartásában nevelje.

Aki munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban áll, annak a gyermekgondozási díj időtartamára a munkáltatójától fizetés nélküli szabadságot kell kérni.

Nem jár a gyermekgondozási díj amennyiben

 • dolgozik, pénzt keres
 • ha rendszeres pénzellátásban részesül, például táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, nyugdíjszerű ellátás, stb.,
 • a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyeletbe) helyezték el, kivéve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést,
 • a gyermeket a jogosult háztartásából elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, vagy 30 napot meghaladó időre bentlakásos szociális intézményben helyezték el,
 • a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.

Aki a gyermek gondozása ellenére a keresetét részben megkapja, annak csak az elmaradt keresete után jár a gyed.

Az igénylő köteles minden változást, ami módosíthatja a Gyedhez való jogosultságát, 5 munkanapon belül bejelenteni. Amennyiben ezt elmulasztja, büntethető.
A Gyed más juttatásokkal együtt nem igényelhető.  Ha a szülők mindketten jogosultak lennének, akkor is csak az egyik szülő kaphat segélyt.

Méltányosság
Amennyiben az igénylő nem felel meg a törvényi előírásoknak, kérhet méltányosságot. A kérelemhez csatolni kell az egy háztartásban együtt élők számát és az anyagi helyzetükről szóló hiteles nyilatkozatot.

A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő idő lejártát követő naptól a gyermek két éves koráig kérhető.
Ez alatt az idő alatt a gyed akkor is jár, ha az ellátás igénybevételét időközben – pl. átmeneti munkába állás miatt – megszakítják.

A gyermekgondozási díj mértéke

A gyermekgondozási díj legfeljebb a havi minimálbér kétszeresének 70 százaléka lehet, csökkentve a kötelező levonásokkal, adók nyugdíj stb.

A gyed igény benyújtása

A gyed iránti igényt írásban az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon 2 példányban a foglalkoztatónál kell bejelenteni. Az igénybejelentést abban az esetben is a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, ha az anya a biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat.

Egyéni vállalkozó a telephelye szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál nyújthatja be igényét, szintén az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon.

Szükséges okmányok

 • a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata,
 • örökbefogadás esetén a gyámhatósági határozat, a gyermeket örökbefogadási szándékkal gondozó személy esetén az örökbefogadási eljárás megindításáról szóló igazolást,
 • gyám esetén gyámkirendelésről szóló határozat,
 • magánnyugdíjpénztár tag esetén a záradékkal ellátott magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozatot,
 • a közép-, vagy felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok idejét az oktatási intézmény igazolásával kell bizonyítani (az oktatási intézmény által kiállított igazolás, vagy leckekönyv).

A Munka Törvénykönye szerint a munkavállalót a gyermek 3. életévének betöltéséig fizetés nélküli szabadság illeti meg.

A gyermekgondozási díjat visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet igényelni, azaz az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

A gyermekgondozási díj iránti igényt

 • a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely, [a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához tartozó munkáltatói kör (volt Területi Államháztartási Hivatal) esetén a Magyar Államkincstár],
 • egyéb esetben a foglalkoztató székhelye, telephelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár
 • bírálja el és folyósítja.

Képek forrása: flickr.com

Cimkék: család
Hozzászólások
10db hozzászólás
cache