Milyen idős a gyermeked?
[ Terhesség kezdete - 3 éves ]
2009-07-20
1 komment

GYES avagy a Gyermekgondozási segély

Jogosult lehet: bármelyik szülő, gyám, nagyszülő.

Saját háztartásban nevelt gyerek után, annak 3. életévéig, ikrek esetében iskolakötelessé válásuk évének végéig, ha nem egyszerre kezdik, akkor a később kezdő a mérvadó, tartós betegségben szenvedő, vagy fogyatékos gyerek után 10. életévéig.

Nagyszülő csak abban az esetben igényelheti, ha a gyermek nevelése a szülők otthonában történik, a szülők nyilatkozatban lemondanak a gyesről és mindannyian megfelelnek a törvényi feltételeknek.

A Gyes összege az öregkori nyugdíj legkisebb összege, amiből még levonják a nyugdíjjárulékot. A Gyes ideje alatt a munkaviszony nem szünetel. Nagyszülő esetén, amennyiben nyugdíjas korú, a nyugdíjjárulék természetesen nem kerül levonásra.

2008. január 1-től a Gyes igénylését a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához, vagy annak kirendeltségéhez (családtámogatási és szociális ellátási iroda) kell benyújtani.

Szükséges okmányok

  • Az igényt az „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” című nyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell hozzá a 2. számú pótlapot.
  • Az igénylő személyi igazolványa és lakcímkártyája.
  • Az igénylő adóazonosító kártyája.
  • A gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata.
  • Az igénylő és a gyermek(ek) TAJ kártyája.
  • Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetében csatolni kell a szakorvos által kiállított orvosi igazolást is.
  • Amennyiben az igénylő magánnyugdíjpénztári tag, be kell mutatnia magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozatának záradékolt példányát is.
  • Ha bankszámlára kéri az ellátás folyósítását, akkor a folyószámla szerződés bemutatása is szükséges.


A Gyest kapó szülő a gyermek egy éves koráig keresőtevékenységet nem folytathat, ez után szabadon megteheti. A Gyest kapó nagyszülő a gyermek három éves koráig nem dolgozhat, azután maximum napi 4 órás állást vállalhat, kivétel, ha a munkáját a gyermek nevelésének helyén végzi, ekkor az időkorlátozás érvényét veszti.

A Magyar Államkincstár elnöke méltányosságból megállapíthat gyermekgondozási segélyre való jogosultságot, ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapnál hosszabb ideig akadályoztatva vannak. Ha a gyermek, - betegsége miatt - napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható, lehetőség van arra, hogy a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig megállapítsák, vagy meghosszabbítsák a GYES jogosultságot. Ez azonban legfeljebb a gyermek 8. életévének betöltéséig vehető igénybe.

Képek forrása: flickr.com

Cimkék: család
Hozzászólások
1db hozzászólás
cache